Kurs języka angielskiego dla nauczycieli

 

Wychodząc naprzeciw zmianom w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Rozporządzenie MEN z dn. 30 maja 2014) zapraszamy wszystkich nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych na intensywne kursy języka angielskiego przygotowujące do egzaminu międzynarodowego PTE General Level 3 (poziom B2). Dyplom uzyskany po zdaniu egzaminu uprawnia do nauczania angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych.

Wszystkie kursy prowadzone są w systemie intensywnym (zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po cztery godziny lekcyjne), który pozwala przyswoić wiedzę 120-godzinnego kursu w trakcie 30 spotkań z lektorem, a tym samym podnieść kompetencje językowe o jeden poziom w ciągu około pół roku.

Na każdym poziomie szczególny nacisk położony jest na praktyczne przygotowanie uczestników do pozytywnego zdania egzaminu PTE General Level 3. Wszystkie kursy prowadzone są według sprawdzonego programu autorskiego i odbywają się w małych grupach w placówkach edukacyjnych na terenie całej Polski.

Kursy językowe obejmują następujące poziomy zaawansowania:

 

A0 – A1 – poziom elementarny (60 godzin)

A1 – A2 – poziom podstawowy (120 godzin)

A2 – B1 – poziom niżej średnio zaawansowany (120 godzin)

B1 – B1+ – poziom średnio zaawansowany (120 godzin)

B1+ - B2 – poziom wyżej średniozaawansowany/przygotowanie do egzaminu (60 godzin)

 

Więcej informacji o aktualnych kursach w dziale Aktualne kursy

 Aktualne kursy