fbpx

Kwalifikacje z języka angielskiego dla nauczycieli

 

Wychodząc naprzeciw zmianom w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Rozporządzenie MEN z dn. 30 maja 2014) zapraszamy wszystkich nauczycieli chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach oraz szkołach podstawowych na intensywne kursy przygotowujące do egzaminu międzynarodowego Pearson Test of English General Level 3  (poziom B2) oraz Level 4 (poziom C1). Dyplomy uzyskane po zdaniu egzaminów uprawniają do nauczania angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych (poziom B2) oraz w całej szkole podstawowej (poziom C1).

 

Jeśli jesteś nauczycielką/nauczycielem i chciałbyś podnieść swoje kwalifikacje zawodowe zapraszamy Cię na:

- kursy językowe przygotowujące do międzynarodowych egzaminów Pearson Test of English General

 Sprawdź szczegóły

- egzaminy Pearson Test of English General Level 3 (poziom B2) oraz Level 4 (poziom C1) 

Sprawdź szczegóły

- studia podyplomowe “Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”

 Sprawdź szczegóły