Centrum Egzaminacyjne

 

Przy naszym centrum szkoleniowym działa Akredytowane Centrum Egzaminacyjne Pearson PTE. Oznacza to, że po osiągnięciu odpowiedniego poziomu można przystąpić do następujących egzaminów:

A1 – podstawowy

Poziom 1 – średnio zaawansowany niższy (A2)

Poziom 2 – średnio zaawansowany (B1)

Poziom 3 – średnio zaawansowany wyższy (B2)

Poziom 4 – zaawansowany (C1)

Poziom 5 – biegły (C2)

W Polsce egzamin PTE General honorowany jest przez:

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od przyszłych nauczycieli języka angielskiego, także nauczycieli wychowania przedszkolnego planujących prowadzić zajęcia językowe,
  • Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego,
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego jako zwolnienie z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego,
  • renomowane uczelnie w Polsce i za granicą.

Egzaminy odbywają się trzy razy w roku: maj, czerwiec, grudzień w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 202.